MH/Korning
(hämtat från SBK´s hemsida)

Mentalbeskrivning Hund (MH)
Mentalbeskrivning Hund (MH) är den testform som används för att få en bra bild av hundarnas mentalitet. Den här testformen har också rönt ett stort intresse utanför Sverige. Alla hundägare har möjlighet att anmäla sin hund till MH och de ger hund-ägaren en bra bild av vem hunden är i andra änden av kopplet.


För att uppnå de höga krav som Svenska Brukshundklubben ställer på bruksrasernas avelsprogram finns det krav på att hundar (över 18 månaders ålder) har genomgått MH om man t ex vill tävla Bruksprov, genomföra tjänstehunds-utbildning eller bedriva avel.

MH är inget test där hunden blir godkänd eller underkänd, utan mer en beskrivning som protokollförs. 
För att läsa mer om hur MH går till klicka här >> 


Korning
Korning utvecklades som kontrollfunktion för brukshundar för länge sedan och innehåller tre delar, en mentaldel, en exteriördel och en veterinär kontrolldel. När alla delar är genomförda kan man få ut ett korningsdiplom. Ansökan om diplom skickas av uppfödaren till rasklubben, som kontrollerar att alla moment är utförda och utfärdar därefter diplomet.

Mentaltest
Mentaldelen kallas i dagligt tal för mentaltest. Hunden måste vara mellan 18 och 48 månader för att delta. Mentaltesten innehåller delar såsom samarbete, social själv-säkerhet, rädslor etc. Två domare bedömer hunden utifrån ett poängsystem och hunden får godkänt eller icke godkänt.

Exteriörbeskrivning
En exteriörbeskrivare känner igenom hunden och bedömer hur hunden ser ut utifrån rasstandarden (ett dokument som beskriver hur en ras ska se ut). Beskrivaren fyller i ett omfattande protokoll. antingen blir hunden godkänd eller icke godkänd på exteriördelen.

Veterinärdel
I korningen ingår det också att röntga höftlederna. Många hundraser har problem med en ärftligt fel som heter höftledsdysplasi. Hundens höfter bedöms utifrån en skala mellan A och E, där A och B-höfter är godkända.

Om hunden blir godkänd i samtliga delar erhåller hunden titeln korad vilket är mycket meriterande. Resultatet redovisas på Svenska Kennelklubbens hunddata.

Svenska Brukshundklubben är en föregångare vad gäller att utveckla tester för att få bättre kunskap om hundars mentalitet. Resultaten från våra tester hjälper inte bara oss att förbättra vårt avelsarbete utan också forskningen att förstå hundars mentalitet.


Bestämmelser MH och Korning