Rallylydnad
(hämtat från SBK´s hemsida)

Rallylydnad är en sport som har tagit hundsverige med storm och snabbt blivit omåttligt populärt.

Sporten bygger på att hund och förare genomför en bana med 12-20 moment beroende på svårighetsgrad. Varje moment illustreras av en skylt som med text och bild beskriver hur övningen ska utföras.
Totalt finns det ca 70 moment i fyra klasser: Nybörjare, Fortsättning, Avancerad och Mästare.
Banan bestäms varje tävling av domaren och ska, efter banvandring, genomföras utan instruktioner från någon funktionär.

Domaren bedömer ekipaget medan de genomför banan, man börjar med 100 poäng från vilka avdrag görs. Föraren får gärna prata, uppmuntra, klappa i händerna eller använda andra verbala uppmuntrande förstärkningar i syfte att uppnå bästa möjliga resultat. I rallylydnad krävs inte ett perfekt fotgående, men det ställer höga krav på samarbete och kontakt. Det är inte tillåtet att ge hunden tillrättavisande, åthutande eller för hunden obehagliga kommandon. Föraren får heller inte medvetet vidröra hunden.

I rallylydnaden används skyltar för att beskriva de olika momenten. Brukshundklubben håller på att ta fram en standard för dessa skyltar. Här finner du förslagen till skyltar i rallylydnadens samtliga klasser samt en momentbeskrivning för varje skylt.

 


Tävlingsregler