Utställning
(hämtat från SBK´s hemsida)

En av Svenska Brukshundklubbens uppgifter är att tillhandahålla mentalt och fysiskt friska samt funktionsdugliga hundar.

Det innebär bland annat att de hundar vi har avelsansvar för ska vara byggda både för att arbeta och raserna måste också vara rastypiska. Ett av verktygen för att säkerställa rasernas exteriör är utställningsverksamheten. Här bedöms raserna utifrån den rasstandard som finns för varje ras. Standarden bestäms av rasernas hemländer och fastställs av FCI (Fédération Cynologique Internationale).

Brukshundklubbens distrikt, rasklubbar och lokalklubbar arrangerar varje år ca 100 officiella utställningar för bruksraserna runt om i hela landet. Dessutom arrangeras ett stort antal inofficiella utställningar där även hundar som inte är av bruksras deltar. Dessa utställningar kan fungera som ett mycket bra träningsevenemang för både hund och ägare.

För att arrangera officiella utställningar kräver Svenska Kennelklubben (SKK) att det ska finnas utställningsarrangörsutbildade funktionärer för att säkerställa en hög kvalité på arrangemanget. Brukshundklubben arrangerar både centralt, regionalt och genom rasklubbarna utställningsarrangörsutbildning.

Svenska utställningsdomare har en gedigen utbildning genom Svenska Kennelklubben. Vidareutbildning kan ske med Svenska Brukshundklubben som arrangör och i samråd med Kennelklubben.

Svenska Brukshundklubben arrangerar med bistånd av Svenska Kennelklubben konferenser för utställningsdomare av brukshundras.

Exteriörbeskrivningar
Svenska Brukshundklubben och dess rasklubbar arrangerar också exteriör-beskrivningar för sina raser. På dessa görs en noggrann genomgång av hundens fel och förtjänster och alla avvikelser från rasstandarden noteras. Beskrivningen utförs av en exteriörbeskrivare som utbildas genom Brukshundklubben och i samråd med rasklubbarna eller en svensk exteriördomare för rasen.


Utställningsbestämmelser