Medlemsinformation

Klubben bankgiro 728-7238

  


 

Medlemsmöten

Klubben har två medlemsmöten och ett årsmöte per år. Antalet möten regleras av vår stadga som är fastställd av Svenska Brukshundklubben centralt. På ett medlemsmöte informer styrelsen samt de olika arbetsgrupperna om vad som är på gång och vi beslutar i viktiga frågor.

Alla våra medlemmar är välkomna och klubben bjuder alltid på fika. Kallelse går i huvudsak ut med e-post i nyhetsbrevet minst 14 dagar innan. Har du ingen e-post, så får du kallelsen per traditionell post. Möteshandlingar så som dagordning och ekonomisk redogörelse finns på klubben minst 7 dagar före mötet.

 

 


 

Vårt område

Vår klubb har appellplaner på båda sidor om Norra Vallgatan, se karta.

Du kan läsa om var du får rasta osv i våra Trivselregler.

 


 

Medlemsförsäkring 

Svenska Brukshundklubben, SBK, har en Personolycksfallsförsäkring för våra medlemmar, våra funktionärer och figuranter samt publik vid prov, tävlingar och utställningar. Denna försäkring täcker inte hunden och vi vill därför rekommendera alla medlemmar att försäkra sin hund.

Om olyckan har varit framme
Om du är medlem och råkat ut för en olycka på någon av Brukshundklubbens aktivteter ska du anmäla skadan till SBK Försäkring på 0771-10 71 71. Dit kan du också vända dig med frågor om olycksfallsförsäkringen. 


Försäkringen är uppdelad i två olika delar med olika villkor. Den första delen i försäkringen gäller för personer som ännu inte har fyllt 18 år, den andra delen för personer som har fyllt 18 år.

Som  medlem i Svenska Brukshundklubben är du automatiskt försäkrad mot olycka på våra arrangemang och anläggningar.

Vill du läsa mer om försäkringen?

Länk till infoblad SBK Skåne