Verksamhet

Åstorps BK´s verksamhet styrs av vår stadga. Den är lika för alla brukshundklubbar i landet. I stadgan står det att vi ska arbeta med målstyrning samt ta fram en verksamhetsplan inför kommande verksamhetsår. Vi ska även vid årets slut följa upp våra uppsatta mål och skriva en verksamhetsberättelse. Nedan finner du de dokument som nämnts ovan!
 
- Verksamhetsberättelse 2013 för hela klubbens verksamhet.
- Verksamhetsplan 2014 för hela klubbens verksamhet.
 
 
Vision för hela klubbens verksamhet
Medlemmarna har tagit fram följande vision för klubbens verksamhet:
 
"En väl fungerande brukshundklubb med den föreningsaktiva medlemmen i fokus"