Arbetsbeskrivningar

Nedan finns arbetsbeskrivningar för klubbens funktionärer. Dessa är levande dokument och uppdateras under året samt på Planeringsmötet i november.
 
Styrelse:
 
Grupper: