PR-info

Vårt uppdrag är att sprida information till våra medlemmar.
Det gör vi dels genom hemsidan, Facebook, våra nyhetsbrev samt
genom anslag på klubben. 

 

 

 

 

 

 


 

     Sara Andersson               saraochirre@hotmail.com