PR-info

Vårt uppdrag är att sprida information till våra medlemmar.
Det gör vi dels genom hemsidan, Facebook, våra nyhetsbrev samt
genom anslag på klubben. 

Våra nyhetsbrev hittar du här!

 

 

 

 

 


 

     Miranda Stråhle               tel 0704-016037                      strahle84@hotmail.com