Stugan

Vårt uppdrag är att planera och utföra löpande underhåll på anläggningen för att möjliggöra övriga kommittéers uppdrag. Ansvaret innebär både inre och yttre underhåll samt planering av investeringar och inköp.

 

 


    Albert Reichenauer, sammankallande                   070-5712989