All kursverksamhet sker i samarbete med Studiefrämjandet


 

Har du frågor om kurserna kontakta: kurser.astorpsbk@hotmail.se 

 

Kurser - kommande och pågående


 

 

Tävlingslydnadskurs för Heidi Ljungbeck

Söndagar kl. 10-14

19/8, 9/9, 23/9, 7/10, 21/10

Pris: 2200kr

 

Läs mer här

Anmäl dig här

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Allmänlydnadskurs

Kursen är upplagd med blandad teori och praktik. Det handlar om att hitta ett fungerande samarbete, en ömsesidig respekt samt att ge er en trygg bas att stå på inför framtiden.

Kurstillfällen Torsdagar med start 23/8 kl:18,45-21,00

Läs mer här

Anmäl dig här

Läs mer om instruktören

 


 

Rallylydnadskurs

I rallylydnad vägleder och hjälper föraren aktivt sin hund genom en bana med skyltar som tydligt beskriver moment som ska utföras.

Obegränsad kommunikation såväl verbalt som med tydliga tecken är tillåtet. Kommunikationen används för att man ska få ett så bra genomförande som möjligt. På nybörjarkursen går vi igenom grunderna och jobbar med kopplad hund!

Tisdagar med start 4/9 Kl.18,45-21,00

Läs mer här

Anmäl dig här

Läs mer om instruktören


 

 

Valpkurs

Detta är en kurs som handlar om att få vardagen med valpen att fungera.

Framför allt vänder den sig till människan och utbildar dig som hundägare om hur hundar fungerar och hur man gör för att lära sin lilla hund olika saker. Här gör vi övningar som är anpassade till den unga hunden där hundägaren får hjälp med att göra praktiska övningar så att valpen lär sig att komma när matte/husse ropar, att förstå ord som sitt, ligg, stanna ochäven att Matte/husse vet hur de får sin valp att slå sig till ro när det behövs.

Kurstider: Söndagar kl 16:00-18:15 med start 16/9.

Läs mer här

Anmäl dig här

Läs mer om instruktören


 

Grundkurs

Detta är en kurs för er som har en unghund 5-12mån. Kursen är upplagd med blandad teori och praktik. Här får ni en trygg start och får lära sig grundläggande vardagslydnad och uppfostran.

Söndagar kl. 18,45-21,00 med start 16/9

 

Läs mer här

Anmäl dig här

Läs mer om instruktören

 


 

Game on puppy - föreläsning

Jessica från Game on puppy kommer och håller en föreläsning om uthållighet hos hunden. Hennes filosofi är att hundträning ska vara rolig och lekfull.

Föreläsning med inriktning hur man får hunden riktigt uthållig, hur jag håller energin hos hunden uppe, hur jag jobbar med balans och fokus i tävlingsprogrammet.

Torsdagen 11/10 kl 19:00.

 

Heldag - praktisk träning

 

Praktisk träning-Där vi koncentrerar oss på hur man får hunden mer uthållig och hur man lägger upp träningen och hur man jobbar med balans och fokus i tävlingsprogrammet.

Fredagen 12/10 kl 9-16

 

Läs mer här

Anmäl dig här

 


 

Allmänlydnadskurs 2

Denna kurs är en fortsättningskurs på Allmänlydnad 1 och ni ska ha klarat vissa av momenten med godkänt resultat eller visat att ni har de grundkunskaper som behövs i denna kurs.

Här stegrar vi svårighetsgraden på övningarna så att hunden klarar av att göra det den lärt sig trots att det finns störande saker runt omkring, det kan till exempel vara att kunna sitta och ligga kvar trots att det passerar andra människor/hundar, eller att gå i koppel bland andra hundar, att komma när matte/husse ropar trots att det är andra aktiviteter som kan locka.

Kurstillfällen Tisdagar kl. 18.45-21.00 med start 16/10

Läs mer här

Anmäl dig här


 

Noseworkkurs steg 1

Nose Work är den nya spännande hundsporten från USA. Den är utvecklad av tre professionella tjänstehundstränare som upptäckte hur bra deras hundar mådde av att använda nosen.

I Nose work får hunden använda sitt främsta sinne, nosen. Genom att arbeta med hundens nos kan hundarna få stärkt självförtroende. För hundar med problembeteende kan Nose workvara en utmärkt tränings/ tävlingsform, då hunden lugna och kontrollerade former kan få arbeta.

Som nybörjarhund får man först lära sig nosa upp  ex. hundgodis och när grunderna sitter börjar vi föra in den 1a doften som är Eucalyptus. Vi kommer även söka i rum, behållare etc.

Kurstider: Tisdagar 13/11,20/11,27/11, 4/12 kl: 18,45-21,00

Läs mer här

Anmäl dig här

Läs mer om instruktören

 

  


 

 

 

 

Enskild träning

Med Theresa Lindahl.

Läs mer här!

 

 

 


 

Anmälan

Anmälan till kurs/utbildning är bindande. Anmälan innebär också att din ångerrätt upphör den dag kursen/utbildningen startar och att du samtycker till detta villkor.
 
Återtagande av anmälan/avbrytande av kurs/utbildning

Före kurs/utbildning
Du har rätt att ångra din anmälan genom att meddela oss skriftligen senast 14 dagar innan kursen/utbildningen startar. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt.

Om du ångrar dig efter dessa 14 dagar men före kurs/utbildning debiterar vi en administrativ avgift:

• senast en vecka före kursens/utbildningens start 150 kr
 
• senare än en vecka före kursens/utbildningens start 300 kr, dock högst halva kursavgiften.
 
Om du ångrar din anmälan/avbryter ditt deltagande from den dag kursen/utbildningen startat är du skyldig att erlägga full avgift för kursen/utbildningen

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.konsumentverket.se%2Fcontentassets%2Fc78f43844da74c7786821d8d12a98b5a%2Fstandardmall-for-information-om-angerratten_konsumentverket_140613.pdf&h=ATOki4IP1lKLtNBW5kNc2XWAo0o-pU5L-OvOU-d3xXIfVSGitquttxW3pLmOerOVXwqm9Deawd9qF1V0o_DNTdQCEuW5180wTWVVW6UJ7YWTvXDKvh6gXdwbFvapNT5KqiozsYU-cuQ