All kursverksamhet sker i samarbete med Studiefrämjandet


 

Har du frågor om kurserna kontakta: kurser.astorpsbk@hotmail.se 

 

Kurser - kommer efterhand!
(pågående kurser längre ner)

 

 

 

 


 

Nybörjarkurs agility

Kursen passar både dig som har ambition att tävla och dig som är nyfiken på sporten.

Datum: 
Måndag: 11/6 
Måndag: 18/6 
Måndag: 25/6 
Måndag: 9/7 
Måndag: 16/7

Tid: 18:30-20:45

Läs mer här

Anmäl till dogsis.eleonor@gmail.com
 

Sommarläger 19-20 juni

Hej och Yes med Heléne Lindström och Jenny Wibäck

Heléne Lindström coachar er i hur ni kan arbeta med fokus mellan momenten.

Jenny Wibäckcoachar er i Yes-känslaochfokus i startläge.

Praktisk träning Delas in i 2 grupper, där ena gruppen (6 deltagare) tränar för Jenny på tisdagen och den andra för Helène(6 deltagare) på onsdagen byter man instruktör. På fm kör vi på temat och em deltagarnas önskemål.

Läs mer här

Anmäl dig här

 

 


 

 

Allmänlydnadskurs 1

Kursen är upplagd med blandad teori och praktik.Det handlar om att hitta ett fungerande samarbete, en ömsesidig respekt samt att ge er en trygg bas att stå på inför framtiden.


 

Torsdagar start 17/5-28/6 2018  kl.18,45-21,00 Läs mer här 

 

 

 

 

Läs mer om instruktören

Anmäl dig här


Pågående kurser 

 

 

Tävlingslydnadskurs för Heidi Ljungbeck

 

 

 

För DIG som har tävlingsambitioner i Lydnad. Kanske tävlar du i klass 3 eller så vill du tävla i Lydnad.

 

Heidi Ljungbeck har 2 bordercollie, Chip, som hon tävlat i Landslaget med, kom på en 6:e plats på SM 2016. Chelsea är Svensk lydnadschampion. 2017 var Heidi Coach för Skånes Talangtruppi Lydnad.

 

Söndagar kl. 10-14 1.15/4 2.29/4 3.13/5 4.27/5 5.10/6

 

Läs mer här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Allmänlydnad

 

Tisdagar 3/4 -22/5 2018  kl.18,45-21,00 Läs mer här

 

 


 

 

Nosework steg 2

Nose Work är den nya spännande hundsporten från USA. Den är utvecklad av tre professionella tjänstehundstränare som upptäckte hur bra deras hundar mådde av att använda nosen.

Nose work får hunden använda sitt främsta sinne, nosen. Genom att arbeta med hundens nos kan hundarna få stärkt självförtroende. För hundar med problembeteende kan Nose workvara en utmärkt tränings/ tävlingsform, då hunden lugna och kontrollerade former kan få arbeta.

Söndagar med start 29/4 kl.16,00 sen följande 3 söndagar

Läs mer här

Läs mer om instruktören

 

 


 

 

 

 

Enskild träning

Med Theresa Lindahl.

Läs mer här!

 

 

 


 

Anmälan

Anmälan till kurs/utbildning är bindande. Anmälan innebär också att din ångerrätt upphör den dag kursen/utbildningen startar och att du samtycker till detta villkor.
 
Återtagande av anmälan/avbrytande av kurs/utbildning

Före kurs/utbildning
Du har rätt att ångra din anmälan genom att meddela oss skriftligen senast 14 dagar innan kursen/utbildningen startar. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt.

Om du ångrar dig efter dessa 14 dagar men före kurs/utbildning debiterar vi en administrativ avgift:

• senast en vecka före kursens/utbildningens start 150 kr
 
• senare än en vecka före kursens/utbildningens start 300 kr, dock högst halva kursavgiften.
 
Om du ångrar din anmälan/avbryter ditt deltagande from den dag kursen/utbildningen startat är du skyldig att erlägga full avgift för kursen/utbildningen

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.konsumentverket.se%2Fcontentassets%2Fc78f43844da74c7786821d8d12a98b5a%2Fstandardmall-for-information-om-angerratten_konsumentverket_140613.pdf&h=ATOki4IP1lKLtNBW5kNc2XWAo0o-pU5L-OvOU-d3xXIfVSGitquttxW3pLmOerOVXwqm9Deawd9qF1V0o_DNTdQCEuW5180wTWVVW6UJ7YWTvXDKvh6gXdwbFvapNT5KqiozsYU-cuQ