All kursverksamhet sker i samarbete med Studiefrämjandet


 

Har du frågor om kurserna kontakta: kurser.astorpsbk@hotmail.se 

 

Kurser - kommande och pågående

 

 

Grundkurs

 

För hundar från 5mån -12mån

Antal ggr: 6ggr

När: 14/4, 21/4, 28/4, 5/5, 12/5, 19/5

14,00-16,15

Ledare: Johanna Strandenklint

Pris: 950kr inkl fika

Läs mer här:

 

Anmäl till: strandenklint@icloud.com


 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

Enskild träning

Med Theresa Lindahl.

Läs mer här!

 

 

 


 

Anmälan

Anmälan till kurs/utbildning är bindande. Anmälan innebär också att din ångerrätt upphör den dag kursen/utbildningen startar och att du samtycker till detta villkor.
 
Återtagande av anmälan/avbrytande av kurs/utbildning

Före kurs/utbildning
Du har rätt att ångra din anmälan genom att meddela oss skriftligen senast 14 dagar innan kursen/utbildningen startar. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt.

Om du ångrar dig efter dessa 14 dagar men före kurs/utbildning debiterar vi en administrativ avgift:

• senast en vecka före kursens/utbildningens start 150 kr
 
• senare än en vecka före kursens/utbildningens start 300 kr, dock högst halva kursavgiften.
 
Om du ångrar din anmälan/avbryter ditt deltagande from den dag kursen/utbildningen startat är du skyldig att erlägga full avgift för kursen/utbildningen

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.konsumentverket.se%2Fcontentassets%2Fc78f43844da74c7786821d8d12a98b5a%2Fstandardmall-for-information-om-angerratten_konsumentverket_140613.pdf&h=ATOki4IP1lKLtNBW5kNc2XWAo0o-pU5L-OvOU-d3xXIfVSGitquttxW3pLmOerOVXwqm9Deawd9qF1V0o_DNTdQCEuW5180wTWVVW6UJ7YWTvXDKvh6gXdwbFvapNT5KqiozsYU-cuQ