Valberedning 2018

 

Valberedningen utses av årsmötet och ska förbereda de val (styrelse, revisorer samt ordförande för årsmötet) som ska ske vid kommande årsmöte. Mer om valberedningen kan du läsa här i vår stadga!

Har du förslag på lämpliga förtroendevalda? Kontakta då någon av oss i valberedningen!

Sammankallande 2018

Liselotte Fransson

Mail: llf1@live.se

 

 


 

Ledamot 2018-2019

Kristina Håkansson

Tel: ´073-8480216

mail: kristina_hakan@hotmail.com

 

  

 


 

                    
Ledamot 2018

Charlotte Nielsen

mail: charlottenielsen1970@gmail.com