Klubben                                                 

  Åstorps Brukshundklubb
  c/o Sandra Bengtsson, Allmogegatan 95, 262 54 Ängelholm
  
 

  Besöksadress: Norra Vallgatan, 265 31 ÅSTORP

  Hemsida: www.astorpsbk.se                                                  

  E-mail: astorpsbrukshundklubb@yahoo.se   

  Plusgiro: 75 202 - 2                          

 

Styrelsen 2018

Ordförande 
Theresa Lindahl tel 0707-390845
Zoap@elia,com

 

 Vice Ordförande
Jane Rosdahl tel 076-808 04 66 
cowgirl67@spray.se

 

Sekreterare
Mimmi Elfving t
el 0704-549097
mimmi.elfving@outlook.com 

 

Kassör
Sandra Bengtsson tel 0737-03 87 67 bengtssonsandra85@gmail.com

 

Ledamot
Terese Svensson tel 073-649 37 29
winna_myran@hotmail.com

 

Ledamot
Ronja Hansson tel 072-350 70 17 ronjjahansson@hotmail.com

 

Ledamot
Sara Andersson tel

 

Suppleant
Cristina Enoksson
 enok66@telia.com 

 

Suppleant 
Petra Johansson tel    

 

 


 

 

Arbetsgrupper 

Utbildningsgruppen
Sara Andersson tel 0707-18 07 27
Mimmi Elfving tel 0704-549097
Alexandra Windahl tel 070-318625

 

Tävlingsgruppen

 

Köksgruppen
Monica Ohlsson tel 073-6878285

 

Pr-info
Miranda Stråhle tel 070-401 60 37

 

Stugfogde
Albert Reichenauer tel 070-5712989

 

 

 

 

 

Övriga förtroendevalda

Tjänstehund - kontaktperson
Anette Svensson tel 0705-12 00 67

 

 

Rallylydnad - kontaktperson
Anette Svensson tel 0705-12 00 67

 

  

Distriktsombud
Terese Svensson tel 073-649 37 29
Jane Rosdahl tel 076-808 04 66
Cristina Enoksson tel 070-961 04 93

 

Revisor 
Kicky Sinclair tel 073-9849702
Carola Olsson tel 0739-13 90 90

 

Revisorsuppleant
Monica Ohlsson tel 0736-87 82 85
  Sara Andersson tel 0707-18 07 27

 

Valberedning
Lisette Fransson tel
Kristina HåkanssonCharlotte Nielsen

 

Nyckelansvarig
 Anna-Karin Malm tel 0733- 361 23 49

 

Städansvarig

Anna-Karin Malm tel 0733- 361 23 49

 

Tömning av container
Andreas Friberg tel 0732-47 32 40 

 

Medlemsansvarig
Mimmi Elfving tel 0704-549097
 

Kod till agilityboden
Terese Svensson tel 073-649 37 29

 

Gräsklippning/snöskottning
Andreas Friberg tel 0732-47 32 40


Föräkringsansvarig medlem

Jane Rosdahl tel 076-808 04 66

 

Föräkringsansvarig stuga
Terese Svensson tel 073-649 37 29

 

Baromerter
Lydnad/Bruks/Rally: 
Monica Ohlsson tel 0736-87 82 85
Agility: Carola Olsson tel 0739-13 90 90
 

Markansvariga
Anna-Karin Malm tel 0733- 361 23 49