Klubben                                                 

  Åstorps Brukshundklubb
  c/o Sandra Bengtsson, Allmogegatan 95, 262 54 Ängelholm
  
 

  Besöksadress: Norra Vallgatan, 265 31 ÅSTORP

  Hemsida: www.astorpsbk.se                                                  

  E-mail: astorpsbrukshundklubb@yahoo.se   

  Plusgiro: 75 202 - 2                          

 

Styrelsen 2017

Ordförande 2017
Sara Andersson tel 0707-18 07 27
saraochirre@hotmail.com

 

 Vice Ordförande 2017-2018
Jane Rosdahl tel 076-808 04 66 
cowgirl67@spray.se

 

Sekreterare 2017
Mimmi Elfing t
el 
 

 

Kassör 2017-2018
Sandra Bengtsson tel 0737-03 87 67
bengtssonsandra85@gmail.com

 

Ledamot 2017-2018
Terese Svensson tel 073-649 37 29
winna_myran@hotmail.com

 

Ledamot 2016-2017
Ronja Hansson tel 072-350 70 17 ronjjahansson@hotmail.com

 

Ledamot 2017
Sara Andersson tel

 

Suppleant 2017-2018
Cristina Enoksson
 enok66@telia.com 

 

Suppleant 2016-2017
Magnus Månsson tel 0727-39 90 70     mangebenga@hotmail.com

 

 


 

 

Arbetsgrupper 

Utbildningsgruppen
Sara Andersson tel 0707-18 07 27
Mimmi Elfing tel 0704-549097
Alexandra Windahl tel 070-318625

 

Tävlingsgruppen
Magnus Månsson tel 0727-39 90 70
Malin Gibrand tel 076-835 06 87

 

Köksgruppen
Monica Ohlsson tel 073-6878285

 

Pr-info
Miranda Stråhle tel 070-401 60 37

 

Stugfogde
Albert Reichenauer tel 070-5712989

 

 

 

 

 

Övriga förtroendevalda (2017)

Tjänstehund - kontaktperson
Anette Svensson tel 0705-12 00 67

 

 

Rallylydnad - kontaktperson
Anette Svensson tel 0705-12 00 67

 

  

Distriktsombud
Terese Svensson tel 073-649 37 29
Jane Rosdahl tel 076-808 04 66
Cristina Enoksson tel 070-961 04 93

 

Revisor 
Kicky Sinclair tel 073-9849702
Madeleine Karlsen tel

 

Revisorsuppleant
Åsa Nilsson tel
Emily Gunnarsson tel 070-141 01 09

 

Valberedning
Anna-Karin Malm tel 0733- 361 23 49

 

Nyckelansvarig
 Ronja Hansson tel 072-350 70 17

 

Städansvarig
Ronja Hansson tel 072-350 70 17

 

Tömning av container
Andreas Friberg tel 0732-47 32 40 

 

Medlemsansvarig
Mimmi Elfing tel 0704-549097
 

Kod till agilityboden
Terese Svensson tel 073-649 37 29

 

Gräsklippning/snöskottning
Andreas Friberg tel 0732-47 32 40


Föräkringsansvarig medlem

Jane Rosdahl tel 076-808 04 66

 

Föräkringsansvarig stuga
Terese Svensson tel 073-649 37 29

 

Baromerter
Lydnad/Bruks/Rally: 
Monica Ohlsson tel 0736-87 82 85
Agility: Carola Olsson tel 0739-13 90 90
 

Markansvariga
Anna-Karin Malm tel 0733- 361 23 49

 


 

 

Aktiva Instruktörer &
Handledare 2016

  

SBK instruktörer
Anette Svensson tel 0705-12 00 67
Mia Agrell tel 0702-34 40 54
 

Allmänlydnadsinstruktörer
Magnus Månsson tel 0727-39 90 70
Monica Ohlsson tel 0736-87 82 85

 

Agilityinstruktörer
Carola Olsson tel 0739-13 90 90
Mia Agrell tel 0702-34 40 54
 

Rallylydnadsinstuktörer
Anette Svensson tel 0705-12 00 67
Sara Andersson tel 0707-18 07 27

 

 

Avtalsinstruktör hos ÅBK
Sara Andersson tel 0707-18 07 27
Theresa Lindahl