Revisorer 2017

 

Lokalklubbens balans- och resultaträkning samt lokalklubbsstyrelsens förvaltning av lokalklubbens angelägenheter ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.

Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en tid av ett år, räknat från ordinarie årsmöte fram till och med nästa ordinarie årsmöte. Mer om revisorernas uppdrag kan du läsa här i vår stadga!

Revisor 2017

Kicky Sinclair

Tel: 073-9849702

kicky.sinclair@hotmail.com

 


 

Suppleant 2017

Åsa Nilsson

Tel:

 

 

 

Revisor 2017

Madeleine Karlsen

Tel: 

 

 


  

                                                           

Suppleant 2017

Emely Gunnarsson

Tel: 070-141 01 09

eeemmllaann@gmail.com