Revisorer 2018

 

Lokalklubbens balans- och resultaträkning samt lokalklubbsstyrelsens förvaltning av lokalklubbens angelägenheter ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.

Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en tid av ett år, räknat från ordinarie årsmöte fram till och med nästa ordinarie årsmöte. Mer om revisorernas uppdrag kan du läsa här i vår stadga!

Revisor 2018

Kicky Sinclair

Tel: 073-9849702

kicky.sinclair@hotmail.com

 


 

Suppleant 2018

Monica Ohlsson

Tel:

 

 

 

Revisor 2018

Carola Olsson

Tel: 

 

 


  

                                                           

Suppleant 2018

Sara Andersson

Tel: 0707-18 07 27

saraochirre@hotmail.com