Allmänlydnad/Vardagslydnad II

Kursen kommer att hållas på klubben i Åstorp och vid ett tillfälle i skogen i Vedby utanför Klippan.

Denna kurs är en fortsättningskurs på allmänlydnad 1 och ni ska ha klarat vissa av momenten med godkänt resultat eller visat att ni har de grundkunskaper som behövs i denna kurs.

Här stegras svårighetsgraden på övningarna så att hunden klarar av att göra det den lärt sig trots att det finns störande saker runt omkring, det kan till exempel vara att kunna sitta och ligga kvar trots att det passerar andra människor/hundar, eller att gå i koppel bland andra hundar, att komma när matte/husse ropar trots att det är andra aktiviteter som kan locka.

För att kunna lägga till sådana här svårigheter behöver hunden verkligen veta vad som förväntas av den, det innebär att gruppen utvecklas olika fort och det är så det är, för att göra framsteg utan risk för misslyckanden anpassar vi övningarna efter din hunds kunskapsnivå.

I denna kursen får du även tips på hur du kan aktivera din hund genom nosarbete.

Delar ur innehållet
Sitta kvar med störning
Inkallning med störning
Att arbeta med nosen
Gränsdragningar

Möjlighet finns att checka av allmänlydnadspasset

Förkunskaper
Allmänlydnad I med väl genomfört betyg i:
-Gå fint vid sidan eller bakom
-Möte med hundar på naturstig
-Hantering visitation
-Inkallande utan störning
Eller kunskapskontroll i ovanstående