Vajersågning berg – en skonsam metod

Med vajersågning får du en flexibel och skonsam metod för arbete i berg, betong och andra material som kan vara komplicerade att arbeta i. Metoden skapar inga vibrationer och det finns ingen risk att till exempel byggnader i närheten blir skadade.

Hur fungerar vajersågning i berg?

När du behöver arbeta i berg kan det finnas nackdelar med sprängning, framför allt då risken för skador på det som finns i närheten. Ett alternativ kan vara att använda en produktiv vajersågning berg som gör att arbetet sker på ett mer skonsamt sätt. Det finns alltid en hänsyn till miljön och den bebyggelse som finns i närområdet. Inga vibrationer skapas och istället för att slutresultatet ger en ojämn yta får du ett resultat som är slätt. Den här tekniken för att såga i berg kan anpassas efter dina behov och kan ibland behöva kompletteras med en bergspräckning. Även det är ett skonsamt alternativ där risken för skador är mycket mindre än vid sprängning.

När kan tekniken användas?

Vajersågning kan användas för arbete i olika slags berg, även när det handlar om de hårdaste bergarterna. Det går också att använda i bland annat armerad betong. Tekniken passar när du behöver göra hål eller på annat sätt arbeta i berget. Finns det risk för skador på närliggande byggnader, om det är förbjudet med sprängning, med buller eller vibrationer, kan vajersågning vara rätt teknik att använda för att arbeta i ditt berg. Känner du dig osäker på om det här är en teknik som passar för ditt projekt är det enklaste att kontakta en firma som arbetar med den. De kan svara på dina frågor och ge dig råd om hur tekniken kan användas. Du kan också be om en offert och få en uppfattning om vad arbetet skulle kosta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *